Hancock Selfdriven Damskrop

R95,000.00

Hancock Selfdriven Damskrop
Met GM Engine
Stuur Hydrolies
Engine goed
Hydrulics goed
Nuwe Torqueconverter Seals, machinic het pype geruil,
nou ry hy nie en machinic is weg.
Kettings kort net rat om weer te draai..
R95000-00 +VAT
Video ook beskikbaar
AS IS!
Oudtshoorn
Anna
0722343345
00104